พี่ตุ๊ก ปิยะมาศ คำภูเวียง จากชุมชนศรีฐาน1 ชวนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

พี่ตุ๊ก ปิยะมาศ คำภูเวียง จากชุมชนศรีฐาน1 ชวนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

October 17, 2018 Off By Banjong Setwisai

วันนี้31 กรกฎาคม 2561 ขอบคุณพี่ตุ๊ก ปิยะมาศ คำภูเวียง จากชุมชนศรีฐาน1 วันนี้มาเล่าถึงการร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ คะ