Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณแซนดี้ ภาณิสา มุ่งประสิทธิชัย ที่ปรึกษาชุมชนหนองแวงตราชู2 แจ้งเตือนภัยเรื่องการลงทุนในเงินสกุลดิจิตอล ตอนที่1

วันนี้19-7-61 ขอบคุณพี่แซนดี้ ภาณิสา มุ่งประสิทธิชัย ที่ปรึกษาชุมชนหนองแวงตราชู2 วันนี้จะมาคุยสบายๆสไตร์แซนดี้ มาเตือนภัยเรื่องการลงทุนในเงินสกุลดิจิตอล ตอนที่1 คะ