Thu. Feb 22nd, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับของบริจาคจากผู้ใจบุญ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ บ้านดงพอง หมู่ 10 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2565