Wed. Apr 24th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดี มข.ระดมน้ำใจชาว มอดินแดง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 #อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และ ของใช้ที่จำเป็นที่ได้จัดเตรียมด้วยงบประมาณมหาวิทยาลัย พร้อมสิ่งของที่ได้รับการบริจาค ในโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 400 ชุด มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านดงพอง ต.ศิลา ขอนแก่น และลงพื้นที่อีกครั้งในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บ้านบึงอีเฒ่า ตำบลศิลา – บ้านห้วยซัน ตำบลศิลา – บ้านนาเพียง ตำบลสำราญ