คืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

November 28, 2018 Off By Banjong Setwisai


ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรองรับกิจจกรรมใหญ่ที่จะมาถึง จะเป็นอย่างไร ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน จะมาให้คำตอบ ใน KKU Weekly วันนี้