/โรงเรียนสีหราชเดโชชัย รับรางวัลการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับประถมและโครงงานอาชีพระดับมัธยม

โรงเรียนสีหราชเดโชชัย รับรางวัลการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับประถมและโครงงานอาชีพระดับมัธยม


วันนี้22-11-61 ขอบคุณอาจารย์กาญจนา พันธะลา อาจารย์ศุจินันท์ ไตรคุ้มมะดัน อาจารย์ปนัดดา ปัจจธรรม อาจารย์ชรินรัตน์ ศิริเทพ และน้องเนยและน้องแก้ม โรงเรียนสีหราชเดโชชัย มาเล่าถึงการรับรางวัลการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับประถม และโครงงานอาชีพระดับมัธยม