/ปลูกจิตสำนึกการจัดขยะในชุมชนศรีจันทร์พัฒนา

ปลูกจิตสำนึกการจัดขยะในชุมชนศรีจันทร์พัฒนา


วันนี้ 27-11-61 ขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโธ ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา วันนี้มาบอกเล่าถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเรา และพลาดไม่ได้กับการปลูกจิตสำนึกในการจัดขยะในชุมชนคะ