Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานีวิทยุฯ มข. F.M.103 MHz. รับรางวัล องค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 “YOUTH DAY 2023”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 สถานีวิทยุกระจายเสียง มข. F.M.103 MHz. กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 “YOUTH DAY 2023” โดยเครือข่ายอาสาสมัครศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น  โดยมีนายกิตติภณ ทุริวงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายบรรจง เศษวิสัย  พนักงานวิทยุกระจายเสียง เป็นตัวแทนของสถานี เข้ารับรางวัล ณ เทศบาลนครขอนแก่น

 


นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.
103 MHz. หรือ KKU Radio F.M.103 MHz. กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น F.M.103 MHz. ถือเป็นช่องทางการสื่อสารอีกหนึ่งช่องทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมายาวนานกว่า 49 ปี โดยการทำหน้าที่สื่อสารภารกิจของมหาวิทยาลัย องค์ความรู้ ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องน่าเชื่อถือ เผยแพร่ต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย ผ่านรูปแบบรายการวิทยุ ช่องทางออนไลน์ ทั้ง FB เว็บไซต์ You tube

“สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้สนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านการสื่อสารความรู้สู่ประชาชนเพื่อสร้างความยั่งยืน ในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรและเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ KKU Radio FM103 MHz. อย่างยิ่ง โดยรายการที่ผลิตขึ้น เพื่อเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการบ้านชีวาศิลป์ รายการสโมสรหนอนหนังสือ รายการบ้านแสนรัก รายการหนึ่งกำลังใจ สานฝันวันสดใส โดยใช้คำขวัญ สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ การดำเนินงานของสถานีสอดคล้องกับพันธกิจและช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม”

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz.) กระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 103 เมกะเฮิรตซ์  ทำการที่อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  ในลักษณะคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ 60-80 กิโลเมตร  โดยท่านสามารถติดตามรายการที่น่าสนใจของสถานีได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ FB :KKU Radio F.M.103 และฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ https://radio.kku.ac.th/ รวมถึงช่อง youtube kkuradiofm103