Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามรับชมย้อนหลังรายการคุยรอบทิศ ตอน EP.44 ร่วมขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหมอลำพื้นบ้าน จากมรดกอีสาน สู่มรดกโลก โดย อ.ประมวล พิมพ์เสน ปราชญ์ของแผ่นดิน และ ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/KKURadioFM103/videos/789434623028907