Mon. May 20th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามรับชมย้อนหลังรายการคุยรอบทิศ ตอน EP.48 เสียงสะท้อนความสัมพันธ์ชุมชน ในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านโครงการมข.ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ โดย นายสมเกียรติ จันทร์โสม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 เทศบาลนครขอนแก่น