/มข. ร่วม ญี่ปุ่น ผลักดัน AI พลิกโฉมการศึกษาไทย อบรมครู นักเรียนมัธยมใช้ AI ในระบบการศึกษา

มข. ร่วม ญี่ปุ่น ผลักดัน AI พลิกโฉมการศึกษาไทย อบรมครู นักเรียนมัธยมใช้ AI ในระบบการศึกษา

ออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2562