/มติที่ประชุมสภาอนุมัติงบประมาณปี-63

มติที่ประชุมสภาอนุมัติงบประมาณปี-63

 

ออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2562