/ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับคนกรุ๊ป B เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับคนกรุ๊ป B เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562