/จะมีอาการอะไรบ้างที่จะเตือนเราให้สามารถทราบก่อนว่าจะเป็นมะเร็งและรับมือกับมะเร็งร้ายนั้นได้ก่อนที่จะลุกลามไปใหญ่โต

จะมีอาการอะไรบ้างที่จะเตือนเราให้สามารถทราบก่อนว่าจะเป็นมะเร็งและรับมือกับมะเร็งร้ายนั้นได้ก่อนที่จะลุกลามไปใหญ่โต

ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2562