/บ้าน วัด โรงเรียน สร้างคนสร้างชาติ

บ้าน วัด โรงเรียน สร้างคนสร้างชาติ

ออกอากาศวันที่ 8 และ 10  ตุลาคม 2562  ขอบพระคุณพระมหาจรัส ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดจุณณะปิยะวนาวาส และอาจารย์ทวิชผาจันทร์ จากโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง วันนี้มานำเสนอเรื่อง บ้าน วัด โรงเรียน สร้างคนสร้างชาติ