/หอประชุม อ. สีชมพู จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

หอประชุม อ. สีชมพู จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

ออกอากาศวันที่ 8 ตุลาคม 2562