/ผลกระทบจากน้ำของประเทศจอร์แดน

ผลกระทบจากน้ำของประเทศจอร์แดน

ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2562