/สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2562