/12 รายการอาหารที่ไม่ควรนำไปแช่ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด

12 รายการอาหารที่ไม่ควรนำไปแช่ในตู้เย็นโดยเด็ดขาด

ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2562