/หอประชุม อ. ชนบท เปิดรับบริจาคโลหิต วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ 09.00 น.

หอประชุม อ. ชนบท เปิดรับบริจาคโลหิต วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ 09.00 น.

ออกอากาศวันที่ 15 ตุลาคม 2562