/#โครงการตรวจคัดกรองโรคจอตา #วุ้นตา และ #เบาหวานขึ้นจอตา ครั้ง 4 “#จอตาดี #ชีวีมีสุข”

#โครงการตรวจคัดกรองโรคจอตา #วุ้นตา และ #เบาหวานขึ้นจอตา ครั้ง 4 “#จอตาดี #ชีวีมีสุข”

ออกอากาศวันที่ 17 ตุลาคม 2562