/แจ้งการปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อปรับปรุงสถานที่

แจ้งการปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อปรับปรุงสถานที่

ออกอากาศวันที่ 18 ตุลาคม 2562