/กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่หอประชุม อ. พระยืน

กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่หอประชุม อ. พระยืน

ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562