/อ.พระยืน ร่วมน้ำใจช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่มกันบริจาคโลหิตและสิ่งของ

อ.พระยืน ร่วมน้ำใจช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่มกันบริจาคโลหิตและสิ่งของ

ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562