/สปป.ลาวมีแผนประกาศว่าจะมีการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

สปป.ลาวมีแผนประกาศว่าจะมีการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้น

ออกอากาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562