/ประเทศไทยใน 30 ปี ข้างหน้า มีประชากร 12 ล้าน มีผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูง

ประเทศไทยใน 30 ปี ข้างหน้า มีประชากร 12 ล้าน มีผลกระทบอันเนื่องมาจากน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูง

ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562