/สงครามการแย่งน้ำในพื้นที่ตอนปลายทวีปแอฟริกาเหนือ

สงครามการแย่งน้ำในพื้นที่ตอนปลายทวีปแอฟริกาเหนือ

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562