/#มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานใหญ่ #ประชุมสัมมนางานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

#มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานใหญ่ #ประชุมสัมมนางานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562