/ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมแพศึกษา

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562