/ข้อพิพาทธรณีสงฆ์ และการครอบครองปรปักษ์

ข้อพิพาทธรณีสงฆ์ และการครอบครองปรปักษ์

ออกอากาศวันที่ 19 และ 21  พฤศจิกายน 2562

ขอบคุณพี่แซน ภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย รองประธานชุมชนหนองแวงตราชู2 วันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับข้อพิพาทธรณีสงฆ์ และการครอบครองปรปักษ์ คะ