รายการ เรดิโอ เจแปน (NHK World)

รายการ เรดิโอ เจแปน (NHK World)

May 2, 2018 Off By chupar

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ.
สถานีความรู้ ข่าวสาร บริการสาธารณะ
เดินหน้าสร้างสรรค์ รายการดี มีสาระประโยชน์ สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

พบกับรายการ เรดิโอ แจแปน จากสถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ
ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล กระจายเสียงจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ
อังคาร รู้โลก มองญี่ปุ่นทั่วแดนอาทิตย์อุทัย เมด ฟรอม นิปปอน รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ
วันพุธ รู้ โลก มองญี่ปุ่นทั่วแดนอาทิตย์อุทัย คนในกระแส
วันพฤหัส เปิดหน้าต่างวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่น มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น
รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงคำแห่งฤดูกาล เข้าใจญี่ปุ่นผ่านคำไขสังคม
วันศุกร์ รู้โลกมองญี่ปุ่น เวลคัม ทู อเมซิ่งแจแปน เข้าครัวญี่ปุ่น
วันเสาร์เบาๆกับ พาเหรดเพลงฮิต เพลินเพลงกับฤดูกาล รื่นรสเรื่องสั้น
ปิดท้ายวันอาทิตย์กับดนตรีพาเที่ยว

ติดตามรายการ เรดิโอ แจแปน ได้ทางคลื่น เอฟ.เอ็ม.103 มฮ.
ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 19.35 – 20.00 น.
มองโลก มองเราอย่างเข้าใจ
สร้างสรรค์รายการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Radio Japan
สถานีวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศ
ในเครือข่าย เอ็นเอ็ชเคเวิร์ล