KKU focus – มข. ให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหา’ลัย

KKU focus – มข. ให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหา’ลัย

May 15, 2018 Off By chupar


ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรครายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ล่าสุดเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเพศหญิงอายุ 14 ปี ถูกลูกสุนัขที่นำมาเลี้ยงข่วนแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน  ทั้งนี้ในจังหวัดขอนแก่นพบเชื้อในสุนัขจำนวน 4 หัว ในพื้นที่ ตำบลท่าพระ  อำเภอหนองสองห้อง  และบริเวณบึงแก่นนคร  ปัจจุบันได้กำจัดระงับเชื้อและไม่มีรายงานผลการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวในจังหวัดขอนแก่น

แม้จังหวัดขอนแก่นจะไม่มีเชื้อแล้ว แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community  เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน จึงได้มีแนวนโยบายป้องกันประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการระดมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  โดยได้เริ่มกิจกรรมดังกล่าวในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพื้นที่เฝ้าระวังเช่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และมีการขยายไปยังเขตพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยกว่า 4 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม  ชุมชนบ้านโนนม่วง  โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ชุมชนสามเหลี่ยม 1-5  โดยคาดว่าจะสามารถบริการฉีดวัคซีนป้องกันได้วันละ 500-600 ตัว

รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน Culture and Care Community โดยได้เน้นย้ำนำวิชาการ และวิจัย บริการแก่สังคม โดยเฉพาะชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มุ่งหวังว่าคนรอบมหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนชุมชนอื่นๆ ในปีนี้เกิดวิกฤติโรคพิษสุนัขบ้าระบาด  สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้คนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมาก ด้วยความห่วงใย เราจึงจัดกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้า โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม       

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยปัญหานี้มักเกิดขึ้นกับประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ อาทิ พม่า ลาว รวมทั้งประเทศไทย ทางรัฐบาลไทยจึงมีนโยบายการลดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการ 4 มาตรการ คือ ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คุมกำเนิดโดยการทำหมัน สร้างศูนย์พักพิง และเก็บภาษีสัตว์เพิ่ม เพื่อยุติการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดสิ้นภายในปี 2020

“สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในขอนแก่น ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากจังหวัดโดยรอบมีความระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างสูง เช่น จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์ พบเด็กหญิงวัย 14 ปีเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว  ในจังหวัดขอนแก่นพบ 4 หัว บริเวณ ตำบลท่าพระ  อำเภอหนองสองห้อง  และบริเวณบึงแก่นนคร  ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการดูแลด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยกองอาคารจะนำสุนัขจรจัดบริเวณในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปฉีดวัคซีน และทำหมัน ที่โรงพยาบาลสัตว์ของทางมหาวิทยาลัย และมีนโยบายฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฟรี ในเขตบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น”       

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ ยังกล่าวต่ออีกว่า  “สำหรับตนมองว่า แนวนโยบายของรัฐทั้ง 4 ข้อเป็นสิ่งที่ดี แม้จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากงบประมาณในการทำหมันสัตว์ไม่เพียงพอ สุนัขที่เหลือจึงไม่ได้รับการคุมกำเนิดส่งผลให้เกิดการขยายพันธุ์ขึ้น  ทั้งนี้ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาการหยุดให้วัคซีนพิษสุนัขบ้า เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่อนุญาตให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ซื้อวัคซีนไปฉีดให้แก่สุนัข เพราะถือเป็นงานของปศุสัตว์ จึงต้องทำการถ่ายโอนหน้าที่ก่อน นอกจากนี้การยุ่งเกี่ยวกับสุนัขโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ถือเป็นความผิดทาง พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ สำหรับมาตรการการสร้างศูนย์พักพิงให้กับสัตว์ในแต่ละจังหวัด ก็มีความเป็นไปได้ต่ำเช่นกัน เนื่องจากไม่มีการวางนโยบายด้านการเงินของการเลี้ยงดูสุนัข จึงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญมากกว่า 2 ปี อย่างไรก็ตามตนเชื่อว่า รัฐบาลและภาคประชาชน จะสามารถต่อสู้  เพื่อขจัดปัญหานี้ให้หมดสิ้นจากประเทศได้ในที่สุด”       

นายธีรภพ ศรีทอง ชาวบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 ผู้มาใช้บริการ กล่าวว่า “ปัญหาพิษสุนัขบ้ากำลังแพร่กระจายในปัจจุบัน การนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นความห่วงใยของมหาวิทยาลัยต่อชาวบ้านชุมชนโนนม่วง หากนำสุนัขไปฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การให้บริการฟรีจึงถือเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีเช่นนี้ในปีต่อๆไป”

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาหาย

โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ สุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 9  เมษายน 2561   ลงพื้นที่ใน ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3 หมู่ 12 หมู่ 27 จุดบริการวัดม่วงศรี

วันที่  19 เมษายน 2561  ลงพื้นที่ในชุมชน โนนม่วง หมู่ 19 หมู่ 23 ค่าย ร.8 จุดบริการ วัดอดุลแก้วมอดี

ซึ่งเหลือการให้บริการอีก 2 ครั้ง ประกอบด้วย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม จุดบริการ วัดป่าอดุลยาราม

และ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่ในชุมชนสามเหลี่ยม 1-5 จุดบริการ ศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 1

(ครึ่งบ่ายเท่านั้น เวลา 13.00-16.00 น.)

Source