รายการ รอบรั้ว มข. – ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิด

รายการ รอบรั้ว มข. – ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิด

May 15, 2018 Off By chupar

รายการรอบรั้ว มข.
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.10 – 11.00 น.

🚦ประเด็น : งานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง ระบบตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยกล้องวงจรปิด

ดำเนินรายการโดย : เบญจมาภรณ์ มามุข

พร้อมผู้ร่วมรายการ
1. ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.