Thu. Dec 9th, 2021

F.M. 103 Mhz.

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชุมชนบ้านเลขที่37 – รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

พี่ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37 เทศบาลนครขอนแก่น เข้าหน้าฝนเรามาร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)