ชุมชนบ้านเลขที่37  – รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ชุมชนบ้านเลขที่37 – รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

June 12, 2018 Off By chupar

พี่ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37 เทศบาลนครขอนแก่น เข้าหน้าฝนเรามาร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

(ติดตามรายการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชนได้ที่แฟนเพจ)