Author: Banjong Setwisai

October 16, 2018 Off

หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37คะ มาเชิญชวนเข้าอบรมพิธีกร พิธีการ จากเทศบาลนครขอนแก่น และการแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงหน้าฝน

By Banjong Setwisai

วันนี้ (26-6-61)พบกับพี่ ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37คะ มาเชิญชวนเข้าอบรมพิธีกร พิธีการ จากเทศบาลนครขอนแก่น และการแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนคะ Post Views: 125

October 16, 2018 Off

ดีเจน้องใหม่ จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนำเสนอเรื่องโครงการสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่บึงหนองโคตร และ โครงการกู้ชีพ อบต.

By Banjong Setwisai

วันนี้(21-6-61) ขอขอบคุณ น้องหนุ่ม ธนโชติ งามรูป และน้องมิ้ง เพิ่มพล มีเดช ดีเจน้องใหม่ จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วันนี้มาแนะนำบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รวมถึง นำเสนอเรื่องโครงการสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่บึงหนองโคตร และ โครงการกู้ชีพ อบต. คะ Post Views:…

October 16, 2018 Off

ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

By Banjong Setwisai

วันนี้(19-6-61)ขอบคุณ พี่สมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 ที่พาน้องจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่น้องอัจฉริยะวัฒน์ ศรีประเสิรฐ ประธาน น้องศุภชัย นาคประเวศน์ รองประธาน และน้องเฉลิมพันธ์ มาบอกเล่ากิจกรรมดีๆของสภาเด็กและเยาวชนนอกจากนั้นยังได้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน และการติดเกมส์เป็นต้นคะ Post Views: 106

October 16, 2018 Off

ชุมชนศรีจันทร์พัฒนาร่วมช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและรณรงค์ดูบอลโลกอย่างสร้างสรรค์

By Banjong Setwisai

วันนี้(14-6-61)ขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโท ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ที่มาร่วมรายการ โดยวันนี้มาเล่าเรื่องความคืบหน้าในโครงการสองมือเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์ดูบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ Post Views: 58