Thu. Jul 18th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดตามรับชมย้อนหลังรายการคุยรอบทิศ ตอน EP.16 พฤติกรรมการเลียนแบบ คือปัจจัยเสียงที่ทำให้เด็กและเยาวชน เกิดพฤติกรรมความรุนแรง ส่วนแนวทางป้องกันผู้ปกครองควรเข้าใจ โดย นายสมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 เทศบาลนครขอนแก่น