ทุนมนุษย์

[audio mp3="http://radio.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/HRbyHumanResourceEconomicsHRE-tr.3-25-10-62.mp3"][/audio] ออกอากาศวันที่ 25 ตุลาคม 2562