KKU focus – หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ทำฟัน”ฟรี”ถวายเป็นพระราชกุศล

ไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่....!!!!   แต่การทำงานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา ดูแลรักษาประชาชนผู้มีปัญหาในสุขภาพช่องปาก เป็นดีเอ็นเอของทันตบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์  ทันตแพทย์  พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนักศึกษาทันตแพทย์ที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตนักศึกษา สิ่งที่ยืนยันประจักษ์ชัดคือการยกมืออาสาออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ทำงานมายาวนาน “การจะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน หยุดการทำนา ทำไร่ เดินทางไปหาหมอนั้น เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ.2513   พระราชดำรัสดังกล่าว  จึงเป็นจุดเริ่มต้นงานทันตกรรมเคลื่อนที่ หรืองานทันตกรรมชนบท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้ง โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ตามเบื้องพระยุคลบาทขึ้น ในปี พ.ศ.…

KKU focus – มข. ให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหา’ลัย

ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรครายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย ล่าสุดเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเพศหญิงอายุ 14 ปี ถูกลูกสุนัขที่นำมาเลี้ยงข่วนแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน  ทั้งนี้ในจังหวัดขอนแก่นพบเชื้อในสุนัขจำนวน 4 หัว ในพื้นที่ ตำบลท่าพระ  อำเภอหนองสองห้อง  และบริเวณบึงแก่นนคร  ปัจจุบันได้กำจัดระงับเชื้อและไม่มีรายงานผลการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวในจังหวัดขอนแก่น แม้จังหวัดขอนแก่นจะไม่มีเชื้อแล้ว แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture…

KKU Focus – นศ.สถาปัตย์ฯมข. คว้าชัย Architecture Design Contest…

นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน “โฮม” คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote และ นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน "ENCLOSE HOUSE" คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด การออกแบบบ้านเขตร้อนสมัยใหม่ ในโครงการ Architecture Design Contest 2018 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน…

KKU Focus – มหาวิทยาลัยขอนแก่นย้ำการเป็น Smart campus ผุดโครงการ KKU…

  มข.ผุดโครงการ: KKU Unified Data Storage โดย บ. Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบ Hard Disk Drive 600 เทราไบต์ เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัว ส่งเสริมการวิจัย Read More

KKU Focus – 12ปี ศิลปินมรดกอีสานผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

  12ปี ศิลปินมรดกอีสานผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ฯ ปลุกแรงใจให้ศิลปินไม่ละทิ้งมรดก Read More

KKU Focus – ครั้งแรกในไทย KKU Maker space ห้องสมุด…

มข.สถาบันการศึกษาแห่งแรก เปิดพื้นที่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมอย่างครบวงจร หนุน Thailand 4.0 กับโครงการ KKU Maker space มากกว่าค้นคว้าตำราเรียน ปั้นโมเดล 3 มิติในห้องสมุด Read More