Wed. Jun 19th, 2024

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

วันนี้31 กรกฎาคม 2561 ขอบคุณพี่ตุ๊ก ปิยะมาศ คำภูเวียง จากชุมชนศรีฐาน1 วันนี้มาเล่าถึงการร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ คะ

1 min read

วันนี้19-7-61 ขอบคุณพี่แซนดี้ ภาณิสา มุ่งประสิทธิชัย ที่ปรึกษาชุมชนหนองแวงตราชู2 วันนี้จะมาคุยสบายๆสไตร์แซนดี้ มาเตือนภัยเรื่องการลงทุนในเงินสกุลดิจิตอล ตอนที่1 คะ

1 min read

วันนี้ 17-7-61 ขอบพระคุณคุณทวีสิทธิ์ ขุนน้อย ที่ปรึกษาชุมชนดอนหญ้านาง 1 มาร่วมรายการโดยนำเสนอเรื่องแผนงานของสมัชชาชาวพุทธ จังหวัดขอนแก่น

1 min read

วันนี้ 12-7-61 ขอขอบคุณ นพ.ธีระชัย ธีระชัย อังสุนันทวิวัฒน์ (หมอปิง) และพี่สมชาติ ขัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 วันนี้ทั้งสองท่านมาเล่าถึงการรวมกลุ่ม เพื่อนหมอจิตอาสา

1 min read

วันนี้ 10-7-61ขอบพระคุณแม่บัวเรียน พิมพ์ศรี ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหนองไผ่ ม. 14 เทศบาลตำบลศิลา แม่จิราวดี ต่อโชติ แม่บัวลอง อุปชัย แม่ศิรินาฎ ศรีเมือง แม่มะ โคทะนา สมาชิกชมรม ที่มาร่วมรายการ โดยมาถ่ายทอดประสบการณ์การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีของผู้สูงอายุ โดยการหัวเราะให้ดังๆเพื่อสุขภาพ และการร่วมงานเปิดตัวศิลาโฮมสเตย์...

1 min read

วันนี้ 5-7-61 ขอบคุณพี่ชอบ แสงเรียม ประธานชุมชนสนามกีฬา 1 วันนี้มาคุยถึงอุทาหรณ์สอนชุมชน เรื่องฟ้องร้องเพื่อนบ้านให้รื้นถอนสิ่งปลูกสร้างและมรดกสินสมรส คะ