Mon. Jun 5th, 2023

F.M. 103 Mhz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Banjong Setwisai

1 min read

วันนี้ 3-7-61ขอบคุณพี่สมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 วันนี้เราดีใจต้อนรับทีมหมูป่ากลับบ้าน และมาฟังการอบรมการมีส่วนรวมในพื้นที่เมืองและชายแดนเพื่อออกแบบระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนกลุ่มเปาะบาง

1 min read

วันนี้ (28-6-61)ขอบคุณพี่ตุ๊ก ปิยมาศ คำภูเวียง กรรมการชุมชนศรีฐาน1 วันนี้มานำเสนอเรื่องสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ภายใต้โครงการ Spark U :ปลุกใจเมือง คะ

1 min read

วันนี้ (26-6-61)พบกับพี่ ภาสกร กิณเรศ หัวหน้า อสม. ชุมชนบ้านเลขที่37คะ มาเชิญชวนเข้าอบรมพิธีกร พิธีการ จากเทศบาลนครขอนแก่น และการแจ้งเตือนสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนคะ

1 min read

วันนี้(21-6-61) ขอขอบคุณ น้องหนุ่ม ธนโชติ งามรูป และน้องมิ้ง เพิ่มพล มีเดช ดีเจน้องใหม่ จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด วันนี้มาแนะนำบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รวมถึง นำเสนอเรื่องโครงการสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่บึงหนองโคตร และ โครงการกู้ชีพ อบต. คะ

1 min read

วันนี้(19-6-61)ขอบคุณ พี่สมชาติ ชัยอยุทธ์ ประธานชุมชนสามเหลี่ยม3 ที่พาน้องจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่น้องอัจฉริยะวัฒน์ ศรีประเสิรฐ ประธาน น้องศุภชัย นาคประเวศน์ รองประธาน และน้องเฉลิมพันธ์ มาบอกเล่ากิจกรรมดีๆของสภาเด็กและเยาวชนนอกจากนั้นยังได้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน และการติดเกมส์เป็นต้นคะ

1 min read

วันนี้(14-6-61)ขอบคุณพี่ติ่ง วิภาพร อุทโท ประธานชุมชนศรีจันทร์พัฒนา ที่มาร่วมรายการ โดยวันนี้มาเล่าเรื่องความคืบหน้าในโครงการสองมือเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและการรณรงค์ดูบอลโลกอย่างสร้างสรรค์