Author: Banjong Setwisai

April 29, 2019 Off

12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

By Banjong Setwisai

12 ปี แห่งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองสถาบัน ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Post Views: 28