ออกอากาศวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

[audio mp3="http://radio.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/st-28-6-62.mp3"][/audio] มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ Workplace by Facebook เครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานในองค์กร สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิตัล